ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ السنة the year

ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الأيام the year 1
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الأيامthe year 2
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الأيام the year 3
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الفصول the year 4
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الشهور the year 1
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الشهور 2 the year
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ الشهور 3 the year
ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ السنة the year 8